1. 1.Cry on my shoulderDeutschland sucht de
  2. 2.Pretty BoyM2M
  3. 3.听妈妈的话周杰伦
  4. 4.有多少爱可以重来迪克牛仔
  5. 5.千纸鹤邰正宵
  6. 6.征服那英
  7. 7.完美世界水木年华
  8. 8.雾里看花那英
  9. 9.江南林俊杰
  10. 10.敢问路在何方 《西游记》电视剧主题曲蒋大为
  11. 11.only timeEnya
  12. 12.好久不见陈奕迅